AI-gestuurde cryptomining: Een groenere oplossing voor het huidige energieverbruik?

BELANGRIJKSTE LEERPUNTEN

Cryptomining, centraal in de cryptocurrency sector, worstelt met hindernissen zoals enorm energieverbruik en de noodzaak van voortdurende technologische vooruitgang. AI biedt oplossingen om mijnbouwprocessen te verbeteren door algoritmen te verbeteren, realtime inzicht in gegevens te bieden en geavanceerde hardware voor te stellen. Met het potentieel van AI om energie-efficiëntie, strategische planning en duurzaamheid te verbeteren, kan het een cruciale rol spelen in de toekomst van cryptomijnbouw. Bedrijven diversifiëren ook en onderzoeken het potentieel van AI in andere sectoren, wat wijst op een symbiotische toekomst tussen cryptomijnbouw en AI-innovaties.

Cryptomining, de digitale hartslag van de cryptocurrency-industrie, is berucht om zijn uitdagingen, waaronder enorm energieverbruik en de constante drang naar technologische vooruitgang.

Kunstmatige intelligentie (AI) kan wellicht de oplossing bieden voor deze problemen. Terwijl menselijke inspanningen vaak tekortschieten in het optimaliseren van cryptomining-operaties, heeft AI het potentieel om deze processen te vereenvoudigen, wat de toekomst van cryptocurrency mining een geheel nieuwe vorm kan geven.

Met verbeterde algoritmen, realtime gegevensanalyse en verbeterde hardwarestrategieën biedt AI oplossingen die veel pijnpunten kunnen verlichten waar miners mee te maken hebben. Dit kan niet alleen de efficiëntie van mining verhogen, maar ook een positieve impact hebben op milieuaspecten en strategische besluitvorming.

In dit artikel onderzoeken we hoe de integratie van AI kan bijdragen aan het aanpakken van enkele van de meest voorkomende problemen waarmee miners momenteel worden geconfronteerd. We bekijken hoe AI-gestuurde algoritmen, data-analyse en hardwareadviezen aanzienlijke verbeteringen kunnen brengen in energie-efficiëntie, strategische keuzes en duurzaamheid binnen de wereld van cryptomining.

Cryptomining begrijpen

Cryptocurrency mining is het proces waarbij nieuwe eenheden van cryptocurrency worden gecreëerd via proof-of-work (PoW) en vergelijkbare consensusmechanismen, waarbij gespecialiseerde computerhardware en -software wordt gebruikt om complexe wiskundige problemen op te lossen.

Wanneer een miner met succes een probleem oplost, wordt hij beloond met cryptomunten. Dit validatieproces speelt een vitale rol in het onderhouden van blockchainnetwerken, die de ruggengraat vormen van cryptocurrencies zoals Bitcoin (BTC).

Cryptomining is van nature competitief, aangezien miners wereldwijd strijden om blokken met transacties te verifiëren. De eerste die de vergelijking oplost, verifieert een blok en voegt het toe aan de blockchain. In ruil daarvoor krijgt de miner een beloning in de vorm van nieuw geslagen cryptocurrency. Deze concurrentie creëert niet alleen nieuwe tokens, maar zorgt ook voor de integriteit van de transactiegeschiedenis.

Mining vereist enorme hoeveelheden rekenkracht. Miners gebruiken meestal GPU’s (Graphics Processing Units) en ASIC’s (application-specific integrated circuits), gespecialiseerde hardware die complexe berekeningen aankan.

Na verloop van tijd, wanneer de moeilijkheidsgraad van het minen van bitcoin toeneemt, moeten miners hun apparatuur constant upgraden in een poging de concurrentie voor te blijven. Deze constante behoefte aan krachtigere hardware verhoogt de operationele kosten en zet individuele miners onder druk.

Balans tussen energie, samenwerking en winst

Het energiegebruik in verband met cryptocurrency mining is een veelbesproken onderwerp dat zorgen en debatten heeft aangewakkerd. Het gecombineerde energieverbruik van miningactiviteiten wereldwijd is vergelijkbaar met dat van sommige kleine landen, wat de duurzaamheid in twijfel trekt en leidt tot discussies over de milieu-impact van cryptomining. De hoge energiekosten hebben ook invloed op de winstgevendheid van mining, wat resulteert in voortdurende evaluaties van de kosten ten opzichte van de opbrengsten.

Deelnemen aan een miningpool is een strategie die individuele miners vaak toepassen om de prestaties van hun activiteiten te optimaliseren. Miningpools zijn groepen miners die hun rekenkracht combineren om de kans op het oplossen van een probleem en het verdienen van beloningen te vergroten.

De beloningen worden dan verdeeld onder de leden van de pool op basis van hun bijdrage aan de operatie. Deze samenwerking helpt het speelveld gelijk te maken, vooral voor degenen die misschien niet de middelen hebben om onafhankelijk te concurreren.

Niettemin, door de competitieve en snel veranderende aard van cryptomining, is het lastig om zowel productiviteit als winst te optimaliseren. Regelgeving die verandert, schommelende koersen en de voortdurende noodzaak van hardware-upgrades zorgen ervoor dat mining een complexe onderneming is.

Miners moeten deze verschuivingen bijhouden om winstgevend te blijven, en vertrouwen vaak op analyse- en monitoringtools om de prestaties bij te houden en tijdig beslissingen te nemen.

AI-technieken voor het optimaliseren van cryptominingactiviteiten

De gegevensverwerking en analytische mogelijkheden van AI bieden verschillende mogelijkheden om cryptomining te optimaliseren op gebieden waar menselijke beperkingen knelpunten opleveren.

In de volgende secties wordt onderzocht hoe AI-technologie wordt toegepast om deze uitdagingen aan te pakken, evenals de mogelijke toekomstige implicaties van deze technieken in mining.

Energie-efficiënte miningalgoritmen

Recente ontwikkelingen duiden op een groeiend gebruik van energiezuinige miningalgoritmen, vooral met de toenemende wereldwijde nadruk op duurzaamheid. Een manier waarop AI kan bijdragen, is door algoritmen te ontwikkelen die het energieverbruik verminderen zonder de efficiëntie te beïnvloeden.

Op 25 juli 2023 kondigde CryptoBlox de samenwerking aan met Lavrium, een bedrijf dat zich richt op efficiënte miningactiviteiten. De AI-algoritmen van Lavrium verhogen de energie-efficiëntie door factoren zoals transactievolumes, (PUE) power usage effectiveness en snelheden van hashing te analyseren.

Het doel van deze algoritmes is om de beste miningperioden te voorspellen, door gebruik te maken van zowel historische als real-time gegevens, waardoor Redwater, een dochteronderneming van CryptoBlox, een maximaal rendement op energie-investeringen kan behalen en de operationele kosten aanzienlijk kunnen verlagen.

Wat de algoritmen van Lavrium interessant maakt, is hun voortdurende aanpassingsvermogen door middel van machine learning. Terwijl de algoritmen zichzelf voortdurend verfijnen, verbeteren ze de energie-efficiëntie, wat leidt tot zuinigere en milieuvriendelijkere cryptomijnbouw.

Het bedrijf hoopt dat dit niet alleen de winst van Redwater zal verhogen, maar ook zal helpen bij het ontwikkelen van een duurzame energie-infrastructuur.

Taryn Stemp, Interim CEO van CryptoBlox, toonde zich enthousiast over deze samenwerking en zei

“Lavrium’s revolutionaire AI energie-efficiëntie optimalisatie algoritmen kunnen een game-changer blijken te zijn voor de cryptocurrency mining industrie. We zijn verheugd om met Lavrium samen te werken om onze miningactiviteiten te transformeren en onze efficiëntie te verhogen.”

Het potentieel van AI om complexe wiskundige problemen op te lossen

Als we ons in meer theoretische sferen begeven, zou het gebruik van AI in cryptomining kunnen leiden tot significante veranderingen in de aanpak van het oplossen van wiskundige problemen binnen de cryptocurrency-sector. Kunstmatige intelligentie, vooral in combinatie met kwantumcomputing, heeft het potentieel om zelfs de meest complexe wiskundige problemen snel op te lossen.

Als gevolg hiervan zouden cryptomining-operaties een grote boost in efficiëntie en een aanzienlijke vermindering in energiebehoefte kunnen ondergaan wanneer kwantumcomputers de norm worden. AI zal onvermijdelijk een belangrijke rol spelen bij het optimaliseren van het gebruik van dergelijke miningsystemen.

Hoewel dit concept nog niet is geïmplementeerd, houdt het een immense belofte in voor het verbeteren van de effectiviteit van cryptomining.

Vooruitgang in gegevensverwerking en -onderhoud

AI bevindt zich nog grotendeels in de theoretische fase, maar het potentieel om de snelheid van gegevensverwerking te verhogen kan een belangrijke factor zijn in het verbeteren van de effectiviteit van miningactiviteiten, zelfs met niet-kwantumcomputers. Het gebruik van AI-algoritmen kan ook helpen om de miningkosten te verlagen door taken zoals hardwareonderhoud en -optimalisatie te automatiseren.

Bovendien hebben AI-algoritmen het potentieel om problemen met mininghardware in real-time te detecteren en te corrigeren. Door downtime te verminderen, kan dit het miningproces productiever maken en de winstgevendheid van miningactiviteiten aanzienlijk verhogen.

Door AI te gebruiken voor zaken als het in real-time oplossen van problemen en automatisering, kan cryptomining op de lange termijn duurzamer en effectiever worden, wat nieuwe deuren opent voor de toekomst van de industrie.

Miningbedrijven schakelen over op AI

Ondanks het potentieel van de integratie van AI in cryptomining, hebben recente marktontwikkelingen ertoe geleid dat grote miningbedrijven overwegen over te stappen op het opzetten van systemen voor het trainen van AI-modellen en het verwerken van AI-verzoeken.

Een van de belangrijkste redenen hiervoor is dat ASIC-chips, die specifiek zijn ontworpen voor bitcoin-mining, niet geschikt zijn voor AI. Cryptomining en AI-training vereisen verschillende GPU-prestaties. Proof-of-work cryptocurrencies maken gebruik van kaarten met veel hashkracht en besteden weinig aandacht aan vRAM, terwijl AI voornamelijk afhankelijk is van vRAM en geen hoge hashkracht vereist.

Desondanks kan de infrastructuur rondom de verschillende hardware, zoals koelsystemen, gebouwen en andere hardwarecomponenten, en de beschikbaarheid van betaalbare energie cruciaal zijn bij het betreden van de AI-sector.

De recente aankondiging van Applied Digital uit Texas van een investering van 460 miljoen dollar in AI-cloudcomputing deed de aandelen bijvoorbeeld met 17% stijgen.

Ook Iris Energy’s keuze voor een AI-gerichte high-performance computing datacenterstrategie leidde tot een stijging van de aandelenwaarde met 21%.

Deze ommezwaai gaat niet over het najagen van trends, maar over risicobeperking. Door te diversifiëren naar AI-computing willen deze bedrijven hun afhankelijkheid van de volatiele bitcoinmarkt verminderen.

Op dit moment kunnen sommige bedrijven die zich richten op het minen van verschillende cryptocurrencies hun bestaande hardware hergebruiken. In tegenstelling tot ASIC’s die specifiek zijn ontworpen voor Bitcoin, kunnen bedrijven chips zoals Nvidia A40’s, die worden gebruikt bij het minen van Ethereum, ook gebruiken voor AI-taken.

De verschuiving van proof-of-work naar proof-of-stake (PoS) in Ethereum heeft sommige miningapparatuur overbodig gemaakt, maar hun potentiële gebruik in AI-domeinen blijft intact.

Is AI de toekomst van cryptomining?

Zoals we hebben onderzocht, heeft AI veelbelovende toepassingen in cryptominingoperaties. Maar of de technologie klaar is om de sector volledig te transformeren, is een ingewikkelde vraag.

AI-optimalisatie zou miners unieke voordelen kunnen bieden op het gebied van efficiëntie, winstgevendheid en duurzaamheid. De incompatibiliteit van miningchips met AI is echter een van de grootste problemen die een volledige integratie momenteel in de weg staan.

Miningbedrijven erkennen eveneens de grilligheid van de markt en breiden strategisch hun portfolio van crypto-activa uit. De verschuiving naar AI lijkt niet noodzakelijkerwijs te betekenen dat ze volledig stoppen met het delven van cryptocurrencies, maar eerder dat ze hun perspectief verbreden en zorgen voor stabiliteit in het geval van mogelijke marktdalingen.

Als de markten herstellen, kunnen miners zich richten op waar ze het beste in zijn en hun cryptomining-operaties verder uitbreiden. Als dit niet het geval is, bieden nevenactiviteiten zoals AI stabiliteit in turbulente tijden. De interactie tussen beide domeinen zal waarschijnlijk vorm geven aan hun co-existentie.

Onder aan de streep vertegenwoordigt AI een intrigerende tak in de evolutie van cryptomining. Er kan een complementaire relatie ontstaan, waarbij de technologie innovatie in de miningsector stimuleert, terwijl de infrastructuur voor mining de ontwikkeling van AI versnelt.

Gerelateerde Begrippen

Trent Alan

Trent heeft een achtergrond in journalistiek en communicatie, en hij heeft twintig jaar besteed aan het aanscherpen van zijn schrijfvaardigheden over verschillende onderwerpen. Recentelijk heeft hij zijn interesses gericht op blockchain, DeFi en de Web3 sector. Hij heeft bijgedragen aan prominente Web3 publicaties zoals Business2Community, Cryptonews.com, InsideBitcoins en BSC News. Daarnaast heeft Trent samengewerkt met tal van fintech-bedrijven en hen geholpen bij het produceren van webinhoud, whitepapers en marketingmiddelen. Zijn belangrijkste doel is om duidelijke en feitelijke informatie te verstrekken over cryptocurrencies en Web3-technologieën, waardoor de groei van de industrie wordt gestimuleerd.