Betekent LCLMOps het einde van traditionele DevOps?

BELANGRIJKSTE LEERPUNTEN

LCLMOps (Low-Code, Low-Maintenance Operations) is een praktische oplossing om DevOps-uitdagingen te overwinnen. Door gebruik te maken van low-code platforms stroomlijnt LCLMOps activiteiten, verbetert het de samenwerking, verhoogt het de wendbaarheid, bevordert het innovatie en stimuleert het automatisering. Er moet echter rekening worden gehouden met uitdagingen op het gebied van maatwerk, controle, schaalbaarheid en kwaliteit bij het invoeren van LCLMOps.

De DevOps-sector groeit snel, met een omzet van meer dan 7 miljard dollar in 2021 en naar verwachting bijna 40 miljard dollar tegen het einde van het decennium. Deze snelle groei heeft geleid tot een tekort aan geschoolde werknemers, met een voorspeld tekort van meer dan 85 miljoen tegen 2030.

De groeiende kloof tussen het aantal werknemers vormt een grote belemmering voor software- en applicatiebedrijven, waardoor hun groei en potentieel wordt belemmerd. Bovendien wordt de sector geconfronteerd met uitdagingen zoals tijdrovende processen, complexe integraties en onderhoudswerkzaamheden die veel middelen vergen.

Als oplossing kan LCLMOps (Low-Code, Low-Maintenance Operations) een praktische manier bieden om DevOps-hindernissen te overwinnen.

DevOps begrijpen

DevOps is een verzameling acties en tools die zijn ontworpen om de levenscyclus van softwareontwikkeling (SDL) te optimaliseren. De term legt de nadruk op het combineren van softwareontwikkeling (Dev) en IT-operaties (Ops) door efficiënte communicatie en samenwerking tussen de teams te bevorderen. DevOps heeft als doel de levering van softwareproducten en -diensten te versnellen en tegelijkertijd een hogere betrouwbaarheid en efficiëntie te garanderen.

Enkele belangrijke aspecten van DevOps zijn

 • Samenwerking: Een van de belangrijkste richtlijnen van DevOps is het tot stand brengen van een effectieve samenwerking tussen ontwikkelings- en operationele teams. Het doel is om hen in staat te stellen inzichten, feedback en best practices te delen, wat betere resultaten oplevert.
 • CI/CD: DevOps legt de nadruk op Continuous Integration (CI) en Continuous Delivery (CD). Bij CI worden codewijzigingen samengevoegd in een gedeelde repository, terwijl CD ervoor zorgt dat software op elk moment beschikbaar is voor productie. Het belangrijkste doel van de combinatie van CI/CD is om applicaties sneller, vaker en met een hogere stabiliteit en kwaliteit te leveren.
 • Automatisering: DevOps moedigt het gebruik van automatisering aan om repetitieve SDL-taken te stroomlijnen, handmatige fouten te verminderen en de efficiëntie te verhogen. Hiertoe worden automatiseringstools gebruikt om infrastructuur, implementatie, testen en monitoringprocessen te beheren.
 • Monitoring en feedback: Continue monitoring van applicaties en infrastructuur is van vitaal belang in DevOps. De snelle feedback helpt problemen snel te identificeren en op te lossen, zodat de software probleemloos in productie draait.
 • Infrastructuur als code (IaC): DevOps maakt gebruik van IaC, waarbij infrastructuurconfiguraties worden beheerd en geleverd met behulp van code. Deze aanpak verbetert de consistentie, traceerbaarheid en schaalbaarheid van de infrastructuur.

Uitdagingen met DevOps

Ondanks de belangrijke voordelen die DevOps biedt op het gebied van softwareontwikkeling, komt het verschillende uitdagingen tegen, waaronder:

 • Tekort aan talent en ontwikkeling van vaardigheden: Omdat de DevOps-industrie snel groeit, wordt een gebrek aan talent een belangrijke uitdaging. Het vereist ook een aanzienlijke ontwikkeling van vaardigheden en training om de verschillende DevOps-tools en -technologieën onder de knie te krijgen. Dit leidt tot lange leercurves voor nieuwe teamleden, waardoor zorgen ontstaan over de inwerktijd, kennisoverdracht en de schaalbaarheid van het personeelsbestand.
 • Complexiteit van onderhoud: De complexiteit van het beheren van talloze tools en configuraties leidt vaak tot meer onderhoudsinspanningen, vooral wanneer het nodig is om het project te schalen. Als gevolg daarvan wordt DevOps arbeidsintensief, tijdrovend en resource-intensief.
 • Handmatige interventies: Naarmate softwareontwikkeling en -operaties zich uitbreiden, kunnen handmatige interventies bij het beheren van workflows en het oplossen van problemen leiden tot vertragingen en mogelijke fouten, wat de algehele efficiëntie beïnvloedt.

Even voorstellen: LCLMOps

LCLMOps houdt zich bezig met het versterken van DevOps met low-code tools en platforms. Het belangrijkste doel is om ontwikkelaars in staat te stellen softwareapplicaties te bouwen met minimale handmatige codering, wat tijd en moeite bespaart.

In tegenstelling tot DevOps, dat complex kan worden naarmate projecten groter worden, stroomlijnt LCLMOps activiteiten met onderhoudsarme benaderingen. Geautomatiseerde workflows en intelligente processen verminderen handmatige interventie, waardoor teams zich kunnen richten op innovatie en softwarekwaliteit.

Dit versnelt de SDL en verkort de time-to-market.

Hoe LCLMOps de uitdagingen van DevOps overwint

Gartner voorspelt dat in 2024 80% van de apps zal worden gebouwd door niet-IT-professionals. LCLMOps heeft de weg vrijgemaakt om dit doel te bereiken. Door DevOps te transformeren, maakt LCLMOps het organisaties gemakkelijk om de ontwikkeling van applicaties te stroomlijnen.

Het gebruik van deze platforms brengt verschillende voordelen met zich mee voor DevOps:

Werkdruk en stress verminderen LCLMOps maken gebruik van de kracht van low-code- en no-code-platforms om DevOps-praktijken te faciliteren, waardoor organisaties basistaken voor het bouwen van apps kunnen verdelen over teams, waardoor ontwikkelaars en specialisten minder worden belast. Hierdoor kunnen ervaren ontwikkelaars zich concentreren op het grotere geheel, waardoor hun werkdruk en stress afnemen.
Onderhoudsarm LCLMOps-platforms nemen vaak een groot deel van de onderliggende infrastructuur en het onderhoud voor hun rekening, waardoor DevOps-teams minder worden belast. Updates en verbeteringen kunnen snel worden doorgevoerd via de visuele interfaces van het platform, waardoor er geen uitgebreide codewijzigingen nodig zijn.
Verbeterde samenwerking Deze platformen vergemakkelijken de samenwerking tussen ontwikkelaars, testers en andere stakeholders. Zakelijke gebruikers met beperkte technische kennis kunnen actief deelnemen aan het ontwikkelingsproces en waardevolle input en feedback geven.
Verhoogde wendbaarheid Door snellere ontwikkelings- en implementatiecycli mogelijk te maken, bevorderen LCLMOps-platforms een grotere wendbaarheid in het ontwikkelingsproces. Deze flexibiliteit is vooral waardevol in snel evoluerende omgevingen waar snelle iteraties en aanpassingsvermogen essentieel zijn.
Innovatie stimuleren Low-code/no-code-platforms versnellen innovatie door ontwikkelaars in staat te stellen snel een proof-of-concept te creëren voor complexe softwaretaken waarvoor normaal gesproken coderingsexpertise vereist is. Dit maakt het mogelijk om ideeën en oplossingen te testen voordat er veel tijd en middelen worden besteed aan volledige ontwikkeling.
Automatisering en continue inzet Deze platformen ondersteunen vaak geautomatiseerd testen, implementeren en bewaken, waardoor de DevOps-pijplijn wordt gestroomlijnd en continue integratie en continue implementatie (CI/CD) praktijken worden bevorderd.
DevOps democratiseren No-code platforms van LCLMOps stellen organisaties en individuen in staat om snel te beginnen met DevOps via visuele interfaces en vooraf gebouwde componenten, waardoor de noodzaak voor handmatig coderen afneemt. Dit opent nieuwe carrièrepaden voor niet-coders, waardoor ze processen kunnen optimaliseren en oplossingen kunnen bouwen binnen de organisatie.

Uitdagingen van LCLMOps

Hoewel LCLMOps verschillende voordelen biedt ten opzichte van DevOps, zijn er ook een paar uitdagingen om rekening mee te houden. Deze zijn onder andere:

 • Beperkte aanpassing en integratie: LCLMOps-platforms bieden kant-en-klare componenten en visuele interfaces, wat de mogelijkheid om het gewenste aanpassingsniveau te bereiken kan beperken. Dit kan ook de mogelijkheid belemmeren om applicaties te integreren met tools van derden die niet direct worden ondersteund.
 • Beperkte controle: LLOp’s kunnen de controle over de onderliggende infrastructuur beperken. Dit kan een uitdaging zijn wanneer een specifieke infrastructuurconfiguratie en -beheer vereist zijn.
 • Beperkte schaalbaarheid: Hoewel LCLMOps de ontwikkeling van toepassingen aanzienlijk kan versnellen, is het het meest geschikt voor prototyping en de ontwikkeling van basistoepassingen. Er is echter een zorgvuldige afweging nodig bij het kiezen van LCLMOps voor het bouwen van grote en complexe applicaties die onder andere integraties, aanpassingen, resourcebeperkingen en problemen met gegevensverzameling met zich mee kunnen brengen.
 • Lage kwaliteit en beveiliging: Wanneer niet-experts betrokken zijn bij de ontwikkeling van applicaties, kunnen ze kwetsbaarheden introduceren, waardoor de kwaliteit en veiligheid van de applicaties in gevaar komt. Bovendien kan het gebrek aan goed toezicht en bestuur leiden tot codeerpraktijken die niet aan de normen voldoen en tot een technische schuld.

Conclusie

LCLMOps transformeert DevOps door gebruik te maken van low-code tools en platforms om de levenscyclus van softwareontwikkeling te vereenvoudigen en te automatiseren. Het stelt organisaties in staat om traditionele DevOps-uitdagingen te overwinnen, werklast efficiënt te verdelen, innovatie te stimuleren en samenwerking te bevorderen.

Hoewel LCLMOps veel voordelen biedt, zijn enkele potentiële uitdagingen beperkte aanpasbaarheid en uitbreidbaarheid, verminderde controle over de infrastructuur en zorgen over kwaliteit en beveiliging wanneer niet-IT-professionals betrokken zijn bij de ontwikkeling van applicaties.

Gerelateerde Begrippen

Dr. Tehseen Zia

Dr. Tehseen Zia heeft een doctoraat en meer dan 10 jaar postdoctorale onderzoekservaring in kunstmatige intelligentie (AI). Hij is Tenured Associate Professor, leidt AI-onderzoek aan de Comsats University Islamabad en is mede-hoofdonderzoeker in het National Center of Artificial Intelligence Pakistan. In het verleden werkte hij als onderzoeksadviseur aan het door de Europese Unie gefinancierde AI-project Dream4cars.