ChatGPT – Kan deze AI-chatbot menselijke banen vervangen?

BELANGRIJKSTE LEERPUNTEN

ChatGPT is een AI-taalmodel dat door bedrijven wordt gebruikt om bepaalde werktaken te vervangen. Het heeft het potentieel om veel meer taken over te nemen. Het is echter onwaarschijnlijk dat het taken zal vervangen die menselijke kwaliteiten vereisen. Bijvoorbeeld emoties, empathie, creativiteit, kritisch denken en innovatie.

Allereerst moet het debat gaan over de vraag of ChatGPT functierollen kan vervangen en niet banen. Na de lancering hebben we de mogelijkheden ervan al geëvalueerd, en in zijn huidige staat roept het terecht een debat op over de vraag of bepaalde functies het risico lopen te worden vervangen.

Het lijkt erop dat het al begonnen is bepaalde functies te vervangen en dat meer functies als risicovol worden beschouwd. De verwachting is dat ze mettertijd veel van de banen die mensen doen zullen overnemen. Is dit een enge gedachte? Zal dit leiden tot massale werkloosheid?

Het is inderdaad een enge gedachte, gezien het feit dat er nu al functies worden vervangen en er nog meer functies kwetsbaar zijn. Maar het gaat niet om het concurreren met talrijke menselijke eigenschappen zoals emoties, empathie, creativiteit, kritisch denken en innovatie, althans niet in de nabije toekomst. Rollen die deze eigenschappen vereisen, zullen hoogstwaarschijnlijk niet worden vervangen.

Heeft ChatGPT de functies al vervangen?
The Resume Builder hield een enquête onder 1.000 leidinggevenden in de Verenigde Staten en vond het volgende:

  • 48% van de bedrijven die ChatGPT gebruiken hebben al werknemers vervangen
  • nog eens 30% zegt van plan te zijn het te gaan gebruiken
    25% van de bedrijven meldt dat ChatGPT hen al meer dan 75.000 dollar heeft bespaard.
  • 93% van de huidige gebruikers in de onderzochte bedrijven zegt van plan te zijn het gebruik van ChatGPT uit te breiden.

Hoewel het erop lijkt dat ChatGPT nog in de kinderschoenen staat wat betreft het schrappen van banen – ondanks het banenverlies – is het al in staat veel werktaken over te nemen. Zoals uit de enquête blijkt, zijn de leiders in de sector zeker optimistisch over het potentieel van ChatGPT. In de toekomst zal ChatGPT een cruciale rol spelen in de bedrijfsprocessen van veel organisaties wereldwijd. (Zie ook: Dit zijn de concurrenten van ChatGPT)

Wat is er speciaal aan ChatGPT?

ChatGPT is getraind door enorme hoeveelheden gegevens en machine learning-algoritmen om menselijk gedrag tot op zekere hoogte na te bootsen (een Large Language Model, LLM, dient als basis). Het is geen typische antwoordtool die vragen op een robotachtige en sjabloonachtige manier beantwoordt. Integendeel, het kan reageren op vragen op een vergelijkbare manier als een mens.

Afhankelijk van de vraag kan het antwoorden op een formele, geestige, boze of converserende toon. Het kan bijvoorbeeld een gedicht schrijven of de werking van een application programming interface (API) uitleggen op een manier die een vijfjarige kan begrijpen. Het kan code schrijven en valideren. Het is duidelijk dat ChatGPT een groot potentieel heeft. (Gerelateerd: Wij interviewden ChatGPT).

Welke werkgebieden zijn het meest kwetsbaar?

Het meest kwetsbaar zijn banen die handmatig en repetitief zijn en een minimum aan creativiteit en denkvermogen vereisen. Volgens deze criteria is de kans het grootst dat de volgende beroepsgroepen worden getroffen. Merk op dat de lijst niet exhaustief is, aangezien ChatGPT in verschillende sectoren in verschillende mate verstoringen kan veroorzaken.

Gegevensinvoer en -verwerking

Technologieën zoals Robotic Process Automation (RPA), Optical Character Recognition (OCR) en Natural Language Processing (NLP) kunnen efficiënt en meedogenloos allerlei gegevensinvoer- en gegevensverwerkingstaken in grote volumes uitvoeren. Dergelijke technologieën, zoals RPA, kunnen worden gepland om te worden uitgevoerd op door de gebruiker gedefinieerde tijdstippen. Menselijke werknemers kunnen dat natuurlijk niet.

Klantenservice en ondersteuning

Veel bedrijven hebben AI-chatbots en geautomatiseerde marketingtools ingezet voor hun doelgroepen. Wanneer je bijvoorbeeld een website met informatie over auto’s opent, verschijnt er een chatvenster dat je aanbiedt om je te helpen met eventuele vragen.

Natuurlijk hebben dergelijke chatbots hun beperkingen en zijn ze geneigd een mens in te schakelen als ze een vraag niet kunnen beantwoorden. Ze zijn ook nog niet getraind om natuurlijke taal volledig te begrijpen.

Boekhouding en boekhouding

AI-gestuurde software kan taken als financiële rapportage, facturatie en belastingberekening en voorbereiding afhandelen. De rol van accountants en boekhouders zou kwetsbaar kunnen zijn. ChatGPT is echter ver verwijderd van het overnemen van complexere taken zoals die van accountants.

Functies die het minst of helemaal niet in gevaar zijn

Op de vraag “Ga je banen vervangen?”, antwoordde ChatGPT: “Als AI-taalmodel is het mijn taak om mensen bij te staan bij verschillende taken, zoals het beantwoorden van vragen, het genereren van tekst en het verlenen van taalgerelateerde diensten. Ik ben er echter niet om mensenwerk te vervangen, maar eerder om menselijke capaciteiten te vergroten en te verbeteren door hen te voorzien van de informatie die ze nodig hebben om betere beslissingen te nemen en hun taken efficiënter uit te voeren.

Hoewel AI en automatisering de aard van het werk veranderen, is het belangrijk op te merken dat het hulpmiddelen zijn die door mensen kunnen worden gebruikt, en geen vervanging voor menselijke vaardigheden en deskundigheid. Het uiteindelijke doel is om een symbiotische relatie tussen mensen en machines te creëren, waarbij elk de sterke en zwakke punten van de ander kan aanvullen.”

Uit het antwoord kunnen we de volgende punten afleiden:

  • Raak je je baan kwijt door ChatGPT? Dat hangt af van hoe je ChatGPT gebruikt en hoe je verder gaat. Het is een duidelijke en universele waarheid dat je baan uiteindelijk kan verdwijnen als je vaardigheden niet evolueren.
  • ChatGPT beschikt niet over eigenschappen als emoties, empathie, kritisch denken, creatief denken, strategisch denken, probleemoplossing en leiderschapskwaliteiten en het is hoogst onwaarschijnlijk dat het deze eigenschappen ooit zal kunnen ontwikkelen. Het wordt gevoed en getraind door machine learning met enorme hoeveelheden gegevens, maar bovengenoemde kwaliteiten zijn inherent aan mensen. Daarom is het hoogst onwaarschijnlijk dat rollen als contentstrateeg, datawetenschapper, communicatiespecialist, psycholoog, specialist in menselijk gedrag en organisatiegedrag en proceskampioen kunnen worden vervangen. Hooguit zullen deze rollen ChatGPT gebruiken als bondgenoot die gegevens kan leveren waarop strategieën en beslissingen kunnen worden gebaseerd.

Conclusie

ChatGPT kan en zal bepaalde rollen vervangen, maar de impact zal verre van catastrofaal zijn. Cruciaal is dat we begrijpen hoe we het instrument en de mogelijkheden ervan moeten gebruiken en dat we ons binnen onze rollen ontwikkelen. Bedrijven zijn winstgericht en zullen proberen hun winst te optimaliseren. Maar wij moeten evolueren en optimaal gebruik maken van unieke menselijke talenten. Wij moeten manieren vinden om onze waardepropositie te ontwikkelen en te verbeteren. Hoewel geen enkele baan in tijden van volatiliteit en AI als volledig veilig kan worden beschouwd, zijn voortdurende ontwikkeling, opleiding en het bieden van waarde de beste manieren om AI voor te blijven.

Gerelateerde Begrippen

Kaushik Pal

Kaushik is een technisch architect en software consultant met meer dan 20 jaar ervaring in software analyse, ontwikkeling, softwarearchitectuur, ontwerp, testen en training. Hij is geïnteresseerd in nieuwe technologieën en innovatiegebieden. Hij richt zich op webarchitectuur, webtechnologieën, Java/J2EE, open source, WebRTC, Big Data en semantische technologieën. Kaushik is ook de oprichter van TechAlpine, een technologieblog/consultancy gevestigd in Kolkata. Het team van TechAlpine werkt voor verschillende klanten in India en daarbuiten. Het team heeft expertise in Java/J2EE/Open Source/Web/WebRTC/Hadoop/Big Data technologieën en het schrijven van technische artikels.