Wie is de concurrentie van ChatGPT?

BELANGRIJKSTE LEERPUNTEN

Generatieve AI is essentieel voor de ontwikkeling van intelligente chatbots. De bekendste chatbot is ChatGPT, ontwikkeld door OpenAI. Deze AI-chatbot kan grote hoeveelheden gegevens verwerken en intelligente antwoorden geven op vragen van gebruikers. Hij is zelfs in staat om vervolgvragen te stellen, waarbij hij mensachtige interacties nabootst. Concurrenten als Amazon, Google, DeepMind en co werken aan hun eigen chatbotproducten. Wat maakt ChatGPT's concurrenten beter?

Overzicht

In november 2022 is een revolutie begonnen in de wereld van tech. Deze nieuwe technologische innovatie heet ChatGPT. Simpel gezegd is het een AI-gestuurde chatbot die menselijke vragen kan beantwoorden door tekst te genereren. Maar we moeten niet vergeten dat deze generatieve AI-chatbots zeer krachtig zijn in vergelijking met normale chatbots. Ze zijn in staat om artikelen, content, codes en nog veel meer te schrijven. AI-gestuurde tools voor natuurlijke taalverwerking (NLP) bieden immense mogelijkheden in de nabije toekomst. Onnodig te zeggen dat de concurrentie in de wereld van ChatGPT intens is.

Wat is ChatGPT?

ChatGPT is een AI-chatbot ontwikkeld door OpenAI met steun van Microsoft en gelanceerd in november 2022. Het behoort tot de generative pre-trained transformer (GPT) familie van taalmodellen. ChatGPT is gebaseerd op de GPT-3.5 en GPT-4 families van grote taalmodellen (LLM’s). ChatGPT is getraind met behulp van modellen voor supervised en reinforcement learning. De chatbot kan grote hoeveelheden gegevens nauwkeurig verwerken en intelligent communiceren, net als een mens.

Generatieve AI en de concurrentie

Generatieve AI kan worden gedefinieerd als een categorie AI-algoritmen die nauwkeurigere inhoud kunnen produceren op basis van trainingsgegevens. De inhoud kan bestaan uit tekst, code, afbeeldingen, video’s en meer.

ChatGPT is een voorbeeld van op tekst gebaseerde generatieve AI. Het voordeel van generatieve AI is dat inhoud kan worden geproduceerd met minder middelen. De keerzijde kan banenverlies en auteursrechtenkwesties zijn.

In de opkomende markt van AI-chatbots is generatieve AI een echte gamechanger. Het gebruikt alle gegevens die beschikbaar zijn op het internet en traint de AI-modellen. Daardoor is de output van generatieve AI nauwkeuriger en bestrijkt het meerdere domeinen, zowel technische als niet-technische. ChatGPT is het vlaggenschip in de wereld van AI-chatbots. Maar ook de andere generatieve AI-systemen zijn veelbelovend. Deze nieuwe spelers bestrijken meerdere use cases met deep learning-modellen (zoals kunstmatige neurale netwerken) en verfijnde resultaten.

De concurrentie in de generatieve AI-chatbotruimte neemt toe. Logischerwijs betekent prompt-based learning ook dat elk mens helpt om de werking van AI te verbeteren. In de volgende paragraaf kijken we naar enkele van de beste concurrenten van ChatGPT.

Wie zijn de concurrenten van ChatGPT?

Er zijn een aantal veelbelovende concurrenten in de AI-LLM-ruimte. Deze verschillen qua automatisering, kwaliteit en inzetbaarheid. In het volgende zullen we ze een voor een onder de loep nemen.

Amazons nieuwe taalmodel

Amazon is een andere grote speler op de markt voor generatieve AI. Het heeft een nieuw taalmodel gelanceerd dat aanzienlijk efficiënter is dan GPT3.5.

In de ScienceQA benchmark presteert het nieuwe Amazon taalmodel 16 procentpunten beter dan GPT3.5 (75,17%). De ScienceQA benchmark is een grote verzameling geannoteerde antwoorden op multimodale wetenschappelijke vragen. Hij bestaat uit meer dan 21000 multimodale meerkeuzevragen (MCQ’s). De twee belangrijkste indicatoren zijn Large Language Models (LLM’s) en Chain-of-Thought (CoT), die nu efficiënter kunnen omgaan met complexe redeneringen. En de CoT creëert logische tussenstappen om aan te geven hoe je iets moet doen.

Google Bard (LaMDA)

Google LaMDA, gelanceerd in 2021, wordt beschouwd als een van de grootste concurrenten van ChatGPT. LaMDA is ontwikkeld op een platform met de naam “Transformer”, een nieuwe neurale netwerkarchitectuur voor spraakverstaan. Volgens Google “is de architectuur gebaseerd op een zelfbewustzijnsmechanisme dat volgens ons bijzonder geschikt is voor spraakverstaan.”

LaMDA is getraind met meer dan 1,56 biljoen woorden en 137 miljard parameters. Het neemt natuurlijke taal als input om een betekenisvol antwoord te genereren. Het kan ook reageren met vervolgvragen, net als ChatGPT. Google test en optimaliseert zijn AI-chatbot voortdurend om hem veilig en behulpzaam te maken.

Microsoft Bing AI

De AI-aangedreven Microsoft Bing werd in februari 2023 gelanceerd. Deze AI-tool met de Edge-browser zal ons helpen betere zoekresultaten te krijgen en content te genereren. Deze tools worden de “AI co-piloot voor het web” genoemd. Volgens Satya Nadella, voorzitter en CEO van Microsoft, zal AI elke softwarecategorie fundamenteel veranderen, te beginnen met de grootste categorie van allemaal – “zoeken”. De combinatie van Bing en Edge zal zoeken, browsen en chatten verenigen in één venster dat overal op het web toegankelijk is. De nieuwe generatie van Bing is gebaseerd op OpenAI LLM, dat is toegesneden op zoeken en op dit gebied beter presteert dan ChatGPT op het moment van schrijven.

Hieronder volgen enkele van de belangrijkste kenmerken van Bing AI.

  • Efficiënt zoeken – Zoeken levert meer relevante resultaten op.
  • Volledige en zinvolle antwoorden – Bing geeft je nauwkeurigere antwoorden op je zoekopdrachten.
  • Interactieve chat – Interactieve chat helpt je jouw vragen te verfijnen om een volledig antwoord te krijgen.
  • Contentcreatie – De nieuwe Bing en Edge kunnen je helpen bij het creëren van content.

DeepMind Sparrow

DeepMind is een Britse dochteronderneming van Alphabet, het moederbedrijf van Google. Zij zijn van plan hun chatbot “Sparrow”, momenteel in privébèta, ergens in 2023 uit te brengen. Sparrow is een conversatie-agent die met gebruikers praat en reageert met veilige en passende antwoorden. Sparrow is nog steeds een op onderzoek gebaseerd model en proof of concept. Onderzoekers van DeepMind werken eraan om het op lange termijn veilig te maken.

Character AI

Character AI is een ander soort chatbot, ontwikkeld door voormalige Google-ontwikkelaars bij LaMDA. Het unieke aan deze AI-tool is dat het gebruikers in staat stelt te chatten en een rollenspel te spelen met wie ze maar willen. Dat kunnen historische figuren zijn zoals Charlie Chaplin of William Shakespeare of fictieve filmsterren. Het AI-product voor personages is nog in bèta, maar is een ander voorbeeld van hoe LLM AI-modellen op unieke manieren waarde kan toevoegen.

Amazon Codewhisperer

Amazon Codewhisperer is een AI-tool die speciaal is ontworpen voor ontwikkelaars. Het gebruikt NLP- en ML-algoritmen om code te beoordelen, problemen te identificeren en te reageren met gedetailleerde analyses. Het helpt ontwikkelaars hun productiviteit te verhogen door aanbevelingen voor code te genereren. Deze krachtige tool is op het moment van schrijven gratis beschikbaar voor ontwikkelaars.

Conclusie

Uit het bovenstaande kunnen we concluderen dat generatieve AI-tools veel aspecten van het menselijk leven zullen veranderen. Op dit moment is ChatGPT de populairste AI-chatbot. Zijn concurrenten komen echter ook met nieuwe en unieke functies en initiatieven. Sommige chatbots zijn algemeen van aard, terwijl andere gericht zijn op specifieke use cases. Hoewel het erg moeilijk is om de toekomst van AI-chatbots te voorspellen, is het waarschijnlijk dat ze ons leven in de nabije toekomst aanzienlijk zullen veranderen.

Gerelateerde Begrippen

Kaushik Pal

Kaushik is een technisch architect en software consultant met meer dan 20 jaar ervaring in software analyse, ontwikkeling, softwarearchitectuur, ontwerp, testen en training. Hij is geïnteresseerd in nieuwe technologieën en innovatiegebieden. Hij richt zich op webarchitectuur, webtechnologieën, Java/J2EE, open source, WebRTC, Big Data en semantische technologieën. Kaushik is ook de oprichter van TechAlpine, een technologieblog/consultancy gevestigd in Kolkata. Het team van TechAlpine werkt voor verschillende klanten in India en daarbuiten. Het team heeft expertise in Java/J2EE/Open Source/Web/WebRTC/Hadoop/Big Data technologieën en het schrijven van technische artikels.